Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Metal Claw 50 95 10% szans na podwyższenie ataku używającemu o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki