Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Metal Claw
50 95 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki