Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Memento
150 100 Zwiększa atak i atak specjalny używającego o 1 poziom. 50% obrażeń zwrotnych.
Zobacz wszystkie dostępne ataki