Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Megahorn 120 85
Zobacz wszystkie dostępne ataki