Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mega Drain 40 100 Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki