Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mega Drain
40 100 Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki