Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Meditate
0 100 Zwiększa atak używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki