Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mean Look
0 100 Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki