Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Me First 0 100 Po użyciu zawsze atakujemy pierwsi w rundzie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki