Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Magic Room
0 100 Po użyciu tego ataku w walce zawsze atakuje wolniejszy pokemon. Za wyjątkiem ataków z pewnością pierwszeństwa ataku.
Zobacz wszystkie dostępne ataki