Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mach Punch 40 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki