Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Low Sweep
60 100 Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki