Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Lock-On
0 100 Używający namierza przeciwnika. Przez co kolejny atak nie spudłuje.
Zobacz wszystkie dostępne ataki