Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Lock-On 0 100 Zwiększa szybkość używającemu o jeden poziom co użycie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki