Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Light Screen 0 100 Podwyższa specjalną obronę używającego o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki