Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Leer 0 100 Obrona przeciwnika spada o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki