Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Last Resort
140 60
Zobacz wszystkie dostępne ataki