Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Knock Off 20 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki