Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Kinesis 0 80 Zwiększa szybkość używającemu o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki