Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Ingrain
0 100 Pokemon otacza się roślinnym parawanem, który regeneruje mu co rundę 6% życia.
Zobacz wszystkie dostępne ataki