Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Imprison 0 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki