Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Icicle Spear
25 100 Atakuje do 5 razy w rundzie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki