Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Ice Burn 140 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki