Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hypnosis 0 40 Usypia przeciwnika, jeśli trafi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki