Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hyper Beam 150 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki