Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hydro Pump 110 80
Zobacz wszystkie dostępne ataki