Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hydro Pump 120 80
Zobacz wszystkie dostępne ataki