Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hydro Cannon 150 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki