Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Horn Leech 75 100 Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki