Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Horn Attack 65 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki