Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hone Claws 0 100 Zwiększa atak oraz szybkość używającego o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki