Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hex
65 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki