Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Heavy Slam 140 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki