Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Heal Block
0 100 Nakłada na przeciwnika blokadę na ataki leczące przez 5 rund.
Zobacz wszystkie dostępne ataki