Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Head Smash 150 80
Zobacz wszystkie dostępne ataki