Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Head Charge
120 100 Regeneruje 25% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki