Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Head Charge 120 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki