Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Haze
0 100 Resetuje statystyki własne oraz przeciwnika do początkowych.
Zobacz wszystkie dostępne ataki