Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hammer Arm
100 90 Zmniejsza szybkość używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki