Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gyro Ball 100 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki