Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gunk Shot 120 70 30% szans na zatrucie przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki