Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Guillotine 500 20 Zadaje bardzo duże obrażenia.
Zobacz wszystkie dostępne ataki