Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Guard Swap 0 100 Wyrównuje obronę i specjalną obronę z obronami rywala.
Zobacz wszystkie dostępne ataki