Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Guard Swap 0 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki