Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Guard Split
0 100 Zwiększa obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki