Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Growth
0 90 Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki