Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gravity
0 100 Usuwa odporność pokemonów latających na ataki typu ziemnego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki