Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Glaciate
65 95 Obniża szybkość przeciwnika o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki