Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gear Grind
50 85 Atakuje 2 razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki