Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gear Grind 50 85
Zobacz wszystkie dostępne ataki