Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gastro Acid 0 75 Zatruwa przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki