Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Future Sight
100 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki