Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fusion Flare 100 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki