Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fury Cutter 20 95
Zobacz wszystkie dostępne ataki