Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fury Attack
15 85 Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy
Zobacz wszystkie dostępne ataki