Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Frustration 0 100 Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. Odmiana ataku fizycznego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki