Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Frost Breath 40 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki